پیام مدیرعامل 

در تاریخ معاصر ایران نفت یکی از اثر گذارترین مولفه های اقتصادی – سیاسی برای کشور ایران بوده است.

 

مقدمه

شرکت پایدار پولاد پیشرو یک مجموعه خصوصی فعال در حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی ، تولید و انتقال انرژی بوده که در سال 1378 تاسیس و به عنوان یک شرکت پیمانکار، فعالیت های حرفه ای خود را آغاز نموده است. شرکت پایدار پولاد پیشرو راهی را برای کسب سرآمدی و پیش تازه در مناقصه ها و اجرای پروژه های EPC ، با توکل به خداوند متعال و اتخاذ روش های مبتنی بر دانش محوری، را در کوتاهترین زمان، طی نموده است.

 

توانایی ها

طراحی ، تأمین کالا و ساخت و نصب مخازن ذخیره
طراحی ، تأمین کالا و اجرای خطوط لوله انتقال نفت و گاز
طراحی ، تأمین کالا و اجرای ایستگاه ها و پمپ خانه های نفت و گاز
طراحی ، تأمین کالا و اجرای تسهیلات سرچاهی و چند راهه ها
طراحی ، تأمین کالا و اجرای کلیه بخش های پالایشگاهی و پتروشیمی ها

 

اهداف

کوشش مستمر به منظور:
- گسترش همکاری بین المللی با هدف توسعه صنعت، فنون و مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی در سطح جهان.
- دستیابی به هدف های ملی و جهانی نفت و گاز در راستای استراتژی و هدف های شرکت.
- رعایت دقیق اصول اخلاق حرفه ای و انجام تعهد پایدار نسبت به حفظ و مراقبت از محیط زیست، تأکید بر بهداشت صنعتی و محیط کار و کنترل کیفیت در تمامی موارد و فرایندها

شرکت پایدار پولاد پیشرو

پایدار پولاد پیشرو، شرکتی فنی - مهندسی در بخش نفت و گاز است. سعی و تلاش این شرکت آن است تا به عنوان یک پیمانکار بتواند : گامی  پیوسته در مسیر رشد و توسعه در حوزه نفت ، گاز، پتروشیمی و انرژی بردارد و جایگاه شایسته خود را در زمینه های طراحی، مهندسی، اجرا، همچنین ساخت و خرید پروژه های نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع مادر، همواره ارتقا دهد. همچنین به عنوان " الگویی سرآمد" بین شرکت های فنی- مهندسی فعال در بخش نفت و گاز منطقه ای و بین المللی، پیوسته مطرح باشد.

شرکت پایدار پولاد پیشرو موفق شده است تا در راستای نگرش هدفمند به موضوع توسعه سازمان و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO9000:2000 ، محیط زیست ISO 14001:1996 ، ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:1996 ، تعهدات خود را نسبت به موضوع های اساسی زیر انجام دهد.

طراحی برنامه های عملیاتی با در نظر گرفتن " مدیریت هزینه " و " مدیریت زمان" به منظور دسترسی به هدف های اقتصادی مورد انتظار از سرمایه گذاری های پولی ، فنی و مهندسی.

آموزش و بازآموزی مستمر بررمایه های انسانی، برنامه تشویق به ابراز نظر، بهبود سازمانی و سازماندهی هسته های تخصصی در شرکت پایدار پولاد پیشرو با هدف تدوین و گسترش توانمندی های بنیادین.