01
01

طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی توام دو دستگاه مخزن C+5

02
02

ارتقاء سیستم ایمنی و آتش نشانی در انبار نفت شمالشرق

05
05

مهندسی , خرید و اجرای بهبود سیستم آتش نشانی، ایمنی و F & G لاوان- 48 کیلومتر خط لوله دریایی و خشکی

07
07

تهيه كالا و نصب تسهيلات سر چاهي و خط لوله جرياني و اتصال به چند راهه شانول ( 20 کیلومتر خط لوله)

08
08

احداث ذخيره نفت تأسيسات آتش نشاني و مخازن مايع گر در واحد بهره برداري قشم

09
09

احداث مخازن سقف شناور ذخيره نفت خام در پالايشگاه شيراز

10
10

احداث مخازن سقف شناور ميعانات گازي پالايشگاه پارسيان 2

19
19

طراحي ،‌خريد ،‌ساخت پايانه صادرات نفتي

20
20

نوسازی و بهینه سازی انبار نفت ری

21
21

چند راهه هما

22
22

احداث كارهاي تكميلي خطوط لوله 6 و 36 هما از مجتمع تفكيكگر تا پالايشگاه

23
23

باقيمانده كارهاي خطوط لوله 6 و 36 و 24 از مجتمع تفكيكگر تا پالايشگاه

24
24

لوله كشي و مكانيكال واحد سولفور فاز يك عسلويه

27
27

طراحي ، خريد ،‌ ساخت آب شيرين كن فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي

28
28

آب شيرين كن فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي

29
29

اسلگ كچر ( لخته گير )‌ فازهاي 4 و5 پارس جنوبي

پالایشگاهی