* طراحی ، تأمین کالا و ساخت و نصب مخازن ذخیره
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای خطوط لوله انتقال نفت و گاز
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای ایستگاه ها و پمپ خانه های نفت و گاز
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای تسهیلات سرچاهی و چند راهه ها
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای کلیه بخش های پالایشگاهی و پتروشیمی ها
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای و ساخت تجهیزات صنعتی و پالایشگاهی
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای کلیه بخشهای نیروگاهی، پست ها و خطوط انتقال برق
* طراحی ، تأمین کالا و اجرای آب شیرین کن و تصفیه خانه های آب و فاضلاب