فرزاد رستمیان بختیاری مدیر عامل

تحصیلات : کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : f.rostamian @ paydarco.com

صادق معصومی زاده مدیریت بازرگانی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : s.masoumizadeh @ paydarco.com

حسام الدین پورنگ مدیر پروژه

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : h.pourang @ paydarco.com

مهدی مسعودی آشتیانی مدیر پروژه

تحصیلات : دکترای علوم سیاسی
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : mehdi.m @ paydarco.com

فرشته میر محمدی مدیریت مناقصات و قراردادها

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : f.mirmohamadi @ paydarco.com

حبیب علیزاده مدیر مالی

تحصیلات : کارشناسی حسابداری
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : h.alizadeh @ paydarco.com

حسین رییسی کارشناس آی تی

تحصیلات : کارشناسی سخت افزار
تلفن : 88749420 021
فکس : 88749419 021
ایمیل : admin @ paydarco.com