برای اعتلای نوآوری و مسوولیت پذیری که از بایدهای عصر رقابت های جهانی به شمار می روند،  مدیریت شرکت پایدار پولاد پیشرو همواره تلاش نموده است تا به واسطه جذب منابع انسانی ماهر و متخصص در حوزه نفت، گاز و انرژی و در اختیار گرفتن سیستم های نوین مهندسی و مدیریتی ، سازمانی منطبق بر استانداردها و شایستگی های جهانی را به وجود آورد.

هم چنین، مدیریت شرکت پایدار پولاد پیشرو با تفکری توسعه گرا، کوشش نموده است تا هریک از بخش های مهندسی، تأمین کالا و حوزه های عملیاتی و اجرایی را، به صورت " واحدهای مستقل و مجزا " پایه ریزی کند و در روندی دشوار اما مبتنی بر منطقی درست، آن ها  را برای اجرای پروژه های EPC  رهبری کند.

تفویض مسوولیت ها به هر یک از واحدهای مستقل ، منجر به ایجاد حس تملک در ثمرات آن شده و سبب گردیده تا این موضوع به عنوان یکی از بارزترین ویژگی های شرکت پایدار پولاد پیشرو رقم خورد. نتیجه ای که نمود آن را در جذب منابع انسانی متخصص و مدیران شایسته به شرکت پایدار پولاد پیشرو می توان مشاهده کرد.