لطفا اطلاعات خواسته شده ذیل را پرنموده و همراه فرم استخدام زیر ارسال نمایید

دانلود فرم استخدام

حجم فایل باید کمتر از 2048 کیلو بایت باشد.
فرمت فایل ارسالی: .jpeg,.jpg,.png,.gif,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.zip,.rar